Działalność usługowa

347  406 127  318 332  072 054 321

 

 

  • instalacje centralnego ogrzewania oraz wodnokanalizacyjne
  • montaż pomp ciepła (solanka/woda, woda/woda, powietrze/woda, powietrze/powietrze, powietrze/c.w.u.)
  • montaż kolektorów słonecznych
  • montaż kotłów na biomasę
  • montaż systemów fotowoltaicznych
  • montaż elektrowni wiatrowych
  • prace ziemne
  • prace wysokościowe
  • odwierty pionowe pod pompy ciepła
  • usługi serwisowe